Regulamin sklepu

1. Preambuła
1. Postanowienia Ogólne
2. Usługi elektroniczne w sklepie internetowym
3. Warunki Zawierania Umowy Sprzedaży
4. Sposoby i terminy płatności za produkt
5. Koszt sposoby i terminy dostawy
6. Reklamacja produktu
7. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur
8. Prawo odstąpienia od umowy
9. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
10. Postanowienia końcowe
11. Wzór odstąpienia od umowy

certyfikat